Novi ECDL moduli

Iva Frković

Novi ECDL moduli

  1. Pisanje i obrada teksta ( Syllabus 6)
  2. Tablični proračuni (Syllabus 6)
  3. Izrada prezentacija (Syllabus 6)
  4. Relacijske baze podataka (Syllabus 6)
  5. IT Sigurnost (Syllabus 2)
  6. Računarstvo (Syllabus 1)
  7. Digitalni marketing (Syllabus 1)
  8. ECDL u školi (Syllabus 1)
  9. Informacijska pismenost (Syllabus 1)

Moduli pod brojem 1 i 2 dio su nastavnog programa ECDL Početni, dok su ostali  programa ECDL Osnovni.

Detaljan  Syllabus ovih modula  možete preuzeti  s www.ecdl.hr/programi

 

Prema preporuci ECDL Fondacije,   module  treba koristiti s  Office 2013 ili 2016,  zajedno s Windows 10,  iako ne bi trebalo biti  problema s radom na  Windows 7 ili 8.