Koncepcija ICDL-a


 

Koncepcijom se provodi globalna inicijativa Fondacije sa ciljem širenja informatičke pismenosti u svijetu što je uvjet svake zemlje i njenih građana za ulazak u informacijsko društvo.

Program je namijenjen svima koji se žele obrazovati i potvrditi znanja u korištenju osobnog računala i navedenih korisničkih vještina što im omogućava lakše zapošljavanje u zemlji i inozemstvu, a provodi se putem nacionalnih informatičkih društava koja u Europi moraju biti članicom Europskog udruženja informatičkih društava (The Council of European Profesional Informatics Societies – CEPIS), www.cepis.org., koje je osnovalo Fondaciju s ciljem provedbe ICDL koncepcije u svijetu.

Ako informatičko društvo želi dobiti ovlaštenje mora dostaviti Fondaciji poslovni plan koji sadrži: karakteristike IT tržišta u zemlji, opis poduzetničke ideje, izvedbeni plan, marketinški plan, plan upravljanja programom, pokazatelje uspješnosti programa i drugo.

Nositelj testiranja kandidata za ICDL diplomu u Hrvatskoj je Hrvatski informatički zbor (HIZ), što je ugovorno prenio na ovlaštene centre koji se trebaju pridržavati ICDL norme.

HIZ predstavlja zemlju u međunarodnim IT udruženjima: CEPIS-u, www.cepis.org, IFIP-u, www.ifip.org i ICDL Fondaciji, https://icdl.org

Ugovorom sa Fondacijom, HIZ je ovlašten osnivati centre za testiranje, promovirati ICDL, obavljati provjeru rada testnih centara i drugo.

HIZ je godišnje obvezan dostavljati Fondaciji plan razvoja ICDL programa u Hrvatskoj te izvještaj o provođenju sustava osiguranja kvalitete.

Uvođenje i primjena ICDL programa provodi se prema normama osiguranja kvalitete koje definiraju: prava i obveze HIZ-a i Fondacije, postupak odobravanja rada testnog centra, provjeru znanja kandidata, prava i obveze HIZ-a i testnog centra, postupak izrade literature za tečajeve, provjeru rada HIZ-a, provjeru rada testnog centra, provjeru znanja za osobe sa posebnim potrebama, provođenje postupka dobivanja nacionalne dozvole za informatička društva i drugo.

Nova koncepcija ICDL-a primjenjuje se u Hrvatskoj od 1. svibnja 2022. godine.