Provjera znanja kandidata

U svijetu postoje dva sustava testiranja, automatsko i ručno.

Kod automatskog (ATES), koristi se namjenski softver za provjeru znanja koji nakon njegova iniciranja šalje kandidatu na ekran slučajno odabrani test za određeni modul i registrira odgovore zbrajajući bodove. Ako je suma bodova dovoljna, sustav nakon zadnjeg odgovora obavještava kandidata o uspješno položenom testu te rezultate upisuje u bazu podataka.

Kod ručnog testiranja, ispitivač uzima iz sefa slučajno odabrani test i daje ga kandidatu s pripadajućim radnim datotekama na magnetskom mediju na kojima se nalaze podaci za polaganje ispita.

Sustav ručnog testiranja sve se manje provodi u svijetu u odnosu na ATES sustav.

Svaka osoba ako poznaje nastavno gradivo može pristupiti provjeri za sve module čak istog dana.

Ako centar provodi i obrazovanje, mora osigurati da predavač koji je obrazovao kandidate za određeni modul testa, ne može biti i ispitivač ili obavljati nadzor prilikom testiranja za isti modul.

Predavači koji su obrazovali kandidate za određeni modul, ne mogu ocjenjivati njihove testove toga modula.

Testni centri koji ujedno i obrazuju kandidate mogu koristiti odobrenu literaturu za stjecanje znanja za www.icdl.org