ICDL Uvodni

ICDL Uvodni program, namijenjen je osobama koje nemaju iskustva u radu s osobnim računalima, s modulima:

  1. e-građanin Plus – ovaj modul postavlja osnovne koncepte i vještine koje se odnose na učinkovito korištenje računala, osnovno upravljanje stolnim računalom, stvaranje i uređivanje dokumenata i proračunskih tablica te komunikaciju putem pretraživanja weba i e-pošte.

Nakon položenog modula e-građanin Plus polaznik dobiva ICDL Uvodnu diplomu.

Hrvatska je članica Europske unije. Jedan od značajnih preduvjeta uspješnog uključivanja u Euro-atlanske asocijacije jest podizanje informatičke pismenosti stanovništva.

Akcijskim planom Europske unije, E- Europe 2001, zaključeno je da svakom građaninu treba omogućiti osposobljavanje za korištenje informacijskih tehnologija, od kojih je elektroničko poslovanje glavni pokretač prijelaza u informacijsko društvo.

Na tim je osnovama ICDL Fondacija iz Dublina izradila program obrazovanja i provjere znanja, e-građanin, koji omogućava građanima stjecanje znanja za korištenje računala, interneta i elektroničkog poslovanja sa ciljem unapređivanja njihova života i rada.

Stjecanjem znanja iz programa e-građanin, građanin može polagati ispit i dobiti međunarodno priznatu diplomu o osposobljenosti za sudjelovanje u informacijskom društvu.

e-građanin diploma dokaz je o osposobljenosti građana u radu s računalom za njegove osobne potrebe. To podrazumijeva poslove i postupke s kojima se svakodnevno susreće, kao što su primanje i slanje elektroničke pošte, komuniciranje putem interneta s vladinim i županijskim uredima, dobivanje informacija ili korištenje raznih informacijskih usluga, dakle za potrebe osobne ili službene komunikacije.

Program e-građanin Plus sastoji se od tri cjeline (tri bloka):

Blok 1. Primjena računala
Blok 2. Pretraživanje informacija
Blok 3. Korištenje informacijskih usluga

Prvi dio “Primjena računala” upoznaje korisnika sa sastavnim dijelovima računala, operacijskim sustavom, datotekama i mapama, radu s ikonama i prozorima na zaslonu računala, kreiranju dokumenata, karakteristikama interneta te korištenjem elektroničke pošte.

Drugi dio “Pretraživanje informacija” upoznat će čitatelja s mogućnostima interneta, u području vijesti, e-government aplikacija, aplikacija za potrošače te one o putovanjima, obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, interesnim skupinama i poslovanju. Naučit će pretraživati informacije iz širokoga raspona internetskih izvora, koristeći tehnike pretraživanja te sačuvati neke informacije za svoje vlastite potrebe.

Treći dio “Korištenje informacijskih usluga” upotpunjava set vještina potrebnih čitatelju da postane e-građanin. Kao e-građanin, bit će osposobljen u korištenju online usluga u područjima vijesti, e-government aplikacija, potrošača, putovanja, edukacije/školovanja, zapošljavanja, zdravlja, interesnih skupina i businessa. Korisnik će biti osposobljen koristiti više informacijskih usluga, kao što su popunjavanje obrasca za prijavu ili povrat poreza, pronalaženje zakonskih propisa, podnošenje molbe za zapošljavanje, prijavljivanje za obrazovanje, dogovor za liječnički pregled ili sudjelovati u raspravnom online forumu. Bit će upoznat s posljedicama i rizicima koji su sastavni dio Internet transakcija, kao što su zlouporabe u plaćanju robe ili usluga kreditnim karticama i drugi.