ICDL profil

Što je ICDL Profil?

ICDL Profil kandidata je popis modula koje je kandidat položio prema njegovim individualnim potrebama ili potrebama neke organizacije. ICDL Profil je dokument u elektroničkom ili konvencionalnom obliku koji opisuje module koje je kandidat položio.

Kandidati mogu odabrati preporučene skupine modula kao ICDL Početni, ICDL Poslovni ili one iz napredne skupine modula. Kandidat koji je položio sva četiri napredna modula dobiva ICDL Expert diplomu.