ICDL Početni

ICDL Početni program potvrđuje osnovne vještine potrebne svakom pojedincu koji se koristi računalom za osobne ili poslovne potrebe, modulima:

  1. Osnove računala
  2. Osnove komunikacija
  3. Pisanje i obrada teksta
  4. Tablični proračuni

 

Osnove računala

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje uređaja, stvaranje i upravljanje datotekama, mreže i sigurnost podataka.

Osnove komunikacija

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na pregledavanja web-a, efikasno pretraživanje informacija, online komunikaciju i e-poštu.

Pisanje i obrada teksta

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta pri kreiranju svakodnevnih pisama i dokumenata.

Tablični proračuni

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnova proračunskih tablica i demonstraciju sposobnosti korištenja proračunskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.

Nakon položena 4 modula polaznik dobiva ICDL Početnu diplomu.