ICDL u Hrvatskoj

HIZ je nacionalni nositelj licence, koji provodi ICDL programe zajedno s ovlaštenim testnim centrima.

Do sada je preko 72.000 osoba uključeno u provjeru znanja, od kojih je preko 65.000 diplomiralo koji su položili 350.000 testova. Svi oni koji imaju znanja definirana programom mogu pristupiti ispitima.

Za pripremu ispita HIZ preporuča literaturu i e-learning sadržaje odobrene od ICDL-Fondacije i HIZ-a.

Ispiti se polažu u testnim centrima, ručno (ispitna pitanja na papiru i radne datoteke na magnetskom mediju), te korištenjem ATES-a (automatiziranog) sustava.

Ispite provode ovlašteni ispitivači testnih centara sa sljedećim programima: ICDL Početni, ICDL Poslovni  i ICDL Specijalist, te položenim ispitom za ispitivača