Dobivanje diplome

Diplomu ICDL-a,  ICDL Početni, ICDL Poslovni, ICDL Specijalist možete dobiti na nekoliko načina:

  1. Ovlaštene škole i testni centri održavaju tečajeve za polaganje ispita koji su usklađeni sa zahtjevima ICDL programa. Nakon pohađanja tečaja polaže se ispit za pojedini modul. Položeni ispit se evidentira u indeksu polaznika i Hrvatskoj ICDL bazi podataka.
  2. Prisustvovanje tečajevima nije uvjet za polaganje ispita. Ako kandidat ima tražena znanja može se prijaviti za testiranje u bilo kojem centru, a nakon uspješno položenih svih ispita dobiva ICDL diplomu koja je priznata u cijelom svijetu.