Računarstvo

Ciljevi modula
Uspješni kandidati biti će sposobni:

  • Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na računarstvo i tipične aktivnosti sadržane u izradi programa.
  • Razumjeti i koristiti tehnike računalnog razmišljanja poput dekompozicije problema, prepoznavanja primjera, apstrakcije i algoritama za analizu problema i izradu rješenja.
  • Izraditi, testirati i izmijeniti algoritme programa koristeći blok dijagram (dijagram tijeka) i pseudokod.
  • Razumjeti ključna načela i pojmove povezane s kodiranjem i važnosti dobro strukturiranog i dokumentiranog koda.
  • Razumjeti i koristiti programske konstrukcije kao što su varijable, vrste podataka, te logiku programa.
  • Poboljšati učinkovitost i funkcionalnost korištenjem iteracija, uvjetnih naloga, postupaka i funkcija, te događaja i naredbi u programu.
  • Provjeriti i ispraviti program i osigurati udovoljavanju zahtjevima prije korištenja

[wpdm_package id=’711′]